ГАЛЕРИЯ: СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ
Андреана и Панайот Филипови

ГАЛЕРИЯ: СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ
Рози и Христо Катреви

ГАЛЕРИЯ: СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ
Светла и Милен Петрови

ГАЛЕРИЯ: СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ
Кристияна и Владимир Вичеви